Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant considerarem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació aquí
APP ENTRAR
ENTRAR

He oblidat la contrasenya

ENCARA NO T'HAS REGISTRAT?

En registrar-te acceptes la política de privacitat així com la política d'ús

En registrar-te acceptes la recepció d'informació rellevant de BarcelonActua

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Àmbit d’aplicació. BARCELONACTUA es compromet a protegir la privacitat dels seus socis i dels usuaris que accedeixen a la web www.barcelonactua.org(en endavant, la “web”). Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per BARCELONACTUA.

La utilització d’aquest lloc Web atribueix la condició de l’usuari (en endavant, l’“usuari”).

L’usuari pot navegar i fer servir la Web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals www.barcelonactua.orgtindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través del correu electrònic a través dels formularis habilitats a l’efecte, o quan contacti amb hola@barcelonactua.orga través de correu electrònic o de qualsevol altra manera prevista en la Web. Si es recullen dades personals a través cookies, se l’informarà degudament a través de la Política de Cookies, així com a través dels canals que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política en l'observança i ús de les dades personals recollides a través de la nostra Web o dispositius auxiliars com mòbils o tablets. La utilització de la Web implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons estipula aquesta mateixa. Si us plau, tingui en compte que a pesar que puguin existir enllaços en la nostra Web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s'aplica tan sols a la Web i no a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la Web estigui redirigida. BARCELONACTUA no controla ni aprova el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Protecció de dades personals. Dit el que procedeix i en compliment de l’establert en el Reglament(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com el compliment de l’establert en la normativa vigent procedim a donar completa informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

1.-El responsable del tractament. La Fundació BarcelonActua (en endavant, “BARCELONACTUA”), de nacionalitat espanyola, amb C.I.F. G66571746, domicili en Carrer de Santa Perpètua, 6-8, 08012 Barcelona, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat, amb el nº 2.943 i de conformitat amb l’establert en la Llei 4/2008, del 24 d’abril, informa els usuaris que accedeixen o facin servir els serveis, aplicacions, eines i, en general, continguts inclosos en www.barcelonactua.org(en endavant, la “Xarxa Social”) de les condicions aplicables a l’accés i navegació per aquesta.

2.- Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat d’aquests. En el que es refereix al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualsevol altra que s’origini com a conseqüència de l’execució dels serveis que ens encomanen, informar-los que s’incorporen en el sistema de tractament de dades existent i la qual la seva titularitat i responsabilitat és de BARCELONACTUA consentint de forma expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per facilitar l’accés als continguts i aplicacions de la Xarxa Social, gestionar els serveis sol·licitats, permetre l’intercanvi d’informació amb altres usuaris, gestionar els seus donatius aportats, millorar els nostres serveis i adequar-los al perfil dels usuaris, així com per mantenir-lo informat sobre les actualitzacions de la Xarxa Social i altra informació que puguis ser del seu interès sobre aquesta.

Així mateix, l’usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb novetats de BARCELONACTUA sobre els esdeveniments i activitats que realitzi.

Tanmateix, tot l’anterior i de conformitat amb ell disposat en el RGPD, totes les direccions d’e-mails facilitades pels usuaris, dels usuaris no registrats, seran tractades per la mateixa Fundació BarcelonActua amb la mateixa confidencialitat i exclusivament per l’enviament d’un e-mail d’invitació per donar-se d’alta en el lloc Web, no sent incorporades per tant en els nostres registres de titularitat de la Fundació BarcelonActua fins que els usuaris donin el seu consentiment.

A dits efectes l’usuari facilita les següents dades: Nom, Cognom, Gènere, Districte i correu electrònic.

El correu electrònic de l’usuari facilitat podrà ser utilitzat per BARCELONACTUA per contactar en cas de problemes per finalitzar les compres i es conservarà per reconèixer l’usuari quan torni a visitar la pàgina Web per millorar l’experiència d’aquest.

3.- El termini de conservació de les dades personals: És el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

En cas de subscripció als bolletins de novetats al correu electrònic es conservarà fins que l’usuari es doni de baixa.

La informació que recullin les nostres cookies també es conservarà per un període màxim de 24 mesos

4.- Base legal pel tractament de dades personals: El tractament de les dades personals es basa en el consentiment informat obtingut de conformitat amb l’establert en la legislació donada en completar el check box que exigeix la pàgina web per accedir a aquesta, així com en la relació contractual i/o precontractual que ens uneix.

5.- Cessió de dades personals: La informació relativa als nostres clients és una part fonamental del nostre negoci i no participem en el negoci de la venda d’aquesta a tercers, únicament seran cedides als proveïdors per poder prestar els serveis contractats, en concret a la mateixa empresa informàtica One Tech Team i a tots aquells professionals que sigui necessari per al compliment dels serveis prestats.  

6.- Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, dirigint-se amb una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el seu nom, cognom i fotocòpia del D.N.I. o un altre document acreditatiu vàlid, a BARCELONACTUA a la direcció anteriorment indicada o al correu electrònic hola@barcelonactua.org.

En el present cas i atenent la naturalesa dels serveis prestats el dret de portabilitat no és aplicable.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, a no ser que es formulin sol·licituds infundades o excessives, en el qual cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-lo que podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

7.- Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tablets.Quan vostè descarregui o faci servir aplicacions creades per BARCELONACTUA i sol·liciti o donant accés a serveis de localització, quan correspongui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el seu dispositiu mòbil o tablet, incloent-hi un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li els serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de recerca i altres continguts personalitzats. La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar dits serveis de localització.

Confidencialitat.

En compliment amb la normativa vigent, la Fundació BarcelonActua es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l'usuari ens faciliti durant la navegació per la present pàgina Web i del seu deure de guardar-les de forma confidencial. Tanmateix, BARCELONACTUA no pot assegurar que tercers no autoritzin poder tindre consentiment de les característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris realitzin de la Xarxa Social. BARCELONACTUA actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats en el sector per evitar la presencia en la Xarxa Social de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no podem assegurar l'absència de tals elements, no sent responsables pels danys i perjudicis que aquests poguessin ocasionar.

Drets de Propietat intel·lectual i/o Industrial.

L’usuari reconeix que tots els elements de la Xarxa social, els vídeos, les fotografies, la informació i els materials continguts en aquesta, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i prestacions del seu contingut i els programes de l’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de BARCELONACTUA o de tercers, i que l’ús de la Xarxa Social no li atribueix respecte a dits drets de propietat industrial i intel·lectual cap dret diferents dels específicament contemplats a la Xarxa Social.

Exceptuant que fos autoritzat per BARCELONACTUA o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi per la navegació i ús de la Xarxa Social únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d’aquesta.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir les signes identificatives dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de BARCELONACTUA o dels tercers que figurin en la Xarxa Social, així com d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per BARCELONACTUA o per tercers en la Xarxa Social.

En cap cas s’entendrà que es concedeixi llicencia alguna o s’efectuï renuncia, transmissió, cessió total o parcial dels dits drets ni es confereix cap dret ni d’expectativa de dret, i, en especial d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els dits continguts sense la prèvia autorització expressa de BARCELONACTUA o dels titulars corresponents.

Avisos i revisions.

Si té qualsevol dubte en relació amb la privacitat de http://www.barcelonactua.org/li preguem que ens enviï un correu electrònic detallant la seva consulta i nosaltres intentarem de resoldre-la.

La Fundació BarcelonActua podrà modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Si us plau, comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat i dels Termes i condicions d'ús per estar informat en tot moment del contingut que es recopila a través de la Web, com la fem servir i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions de l'ús que es trobin vigent en el moment en què s'accedeixi a la web, pel qual haurà de llegir periòdicament el present document.

Subscripció a la Newsletter:En el cas de que autoritzi la seva subscripció a la Newsletter de BARCELONACTUA, li proporcionarem informació sobre els nostres esdeveniments, a través de diversos mitjos com, entre altres, correu electrònic, qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, com SMS, o a través de la realització de trucades telefòniques.

XARXES SOCIALS

UTILITZACIÓ DE LA XARXA SOCIAL

BARCELONACTUA podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració de la Xarxa Social, així com les condicions necessàries per al seu ús. Aquestes modificacions seran publicades en la Xarxa Social de forma que l’usuari pugui conèixer-les abans de procedir a la seva utilització. La utilització de la Xarxa Social una vegada modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per l’usuari de les condicions així modificades. Tanmateix, BARCELONACTUA es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les presents condicions d’ús.

USUARIS DE LA XARXA SOCIAL

1.    Per l’ús de la Xarxa Social, l’usuari manifesta i assegura que és major d’edat. Per utilitzar la Xarxa Social, els menors d’edat hauran d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representats legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

2.    BARCELONACTUA podrà denegar o retirar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la Xarxa Social a aquells usuaris que contravinguin l’establert en les presents condicions d’ús, en la llei, els costums o l’ordre públic.

3.    L’accés a la Xarxa Social és lliure i gratuït. Per poder accedir a certs continguts i aplicacions de la Xarxa Social BARCELONACTUA sol·licitarà a l’usuari que es registri en la Xarxa Social. Les dades obtingudes per aquest procediment quedaran sotmeses a la política de privacitat contemplada en les presents condicions generals. El procediment de registre serà el que en cada moment aparegui en la corresponent secció de la Xarxa Social.

4.    La contrasenya, elegida per l’usuari per registrar-se, i validada, en el seu cas, per BARCELONACTUA, es considerarà un element identificador i habilitador. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible.

5.    L’usuari s’obliga a guardar la deguda diligència en la conservació de la contrasenya, assumint en cas contrari, les conseqüències que poguessin derivar-se de l’ús d’aquesta per terceres persones diferent de l’usuari, havent de mantenir indemne a BARCELONACTUA por qualsevol tipus d’ús no autoritzat de la contrasenya.

6.    L’usuari serà responsable por totes les operacions efectuades amb la seva contrasenya.

7.    L’usuari es compromet a notificar a BARCELONACTUA de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com a l’accés per tercers no autoritzats a aquesta.

8.    Tanmateix, BARCELONACTUA podrà contactar amb l’usuari per comprovar les dades proporcionades per aquest, podent donar de baixa a un usuari si aquest ha proporcionat dades falses o si ha sol·licitat més d’un compte a la Xarxa Social.