MENU

Filosofia BarcelonActua

La nostra Missió:
Crear una comunitat que potenciï l'ajuda mútua i la implicació de les persones en l'acció social del seu entorn més proper.
Els nostres Pilars:
1- L'ACCIÓ SOCIAL: és l'eix vertebrador de tota la comunitat. La vehiculem a través del BACtauler, l'espai des del qual potenciem l'ajuda mútua a partir d'oferiments i demandes concretes, sorgides des de l'altruïsme i la generositat, i a través de les activitats d'acció social que duem a terme a diferents barris de la ciutat, i que ens permeten arribar a diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat de la nostra ciutat.
2- LES PERSONES: voluntaris, coordinadors d'activitats i de grups, socis, emprenedors socials, representants d'altres entitats socials o centres educatius, beneficiaris de les activitats d'acció social etc...
3- LA PLATAFORMA: a través d'ella fem posssible la interacció entre les quasi 12.000 persones que formem part de la comunitat.
4- LES EMPRESES: com a  iniciativa de la Societat Civil que som, les empreses, conjuntament amb els socis, són la pota clau de la nostra sostenibilitat econòmica.